Placera i fonder

I Sverige är det många som väljer att spara pengar genom att placera sitt kapital i fonder. På många sätt är det ett enklare och säkrare sätt att spara pengar på än genom handel med aktier. Läs vidare så förklarar vi varför.

Så fungerar en fond

När du placerar dina tillgångar i en fond lägger du dem i en portfölj tillsammans med andra tillgångar vilka förvaltas av ett fondbolag.

Delen som din investering i portföljen utgör är också ditt procentuella ägande i fonden. Du blir alltså en indirekt ägare av samtliga aktier som redan finns i portföljen.

Fonden kan sedan placeras i olika former av värdepapper på flera olika marknader enligt fondens riktlinjer och bestämmelser. Din andel växer i takt med fondens förmögenhet och vice versa.

Olika typer av fonder

Innan du väljer vilken portfölj du vill placera ditt kapital i är det bra att ha koll på vilka olika former av fonder det finns. De vanligaste är:

 • Aktiefonder: En fond där minst 75 procent av portföljens innehåll placeras i aktier.
 • Blandfonder: Här placeras pengarna i både värdepapper med ränta och aktier.
 • Räntefonder: Fond som placerar kapitalet i värdepapper med ränta.
 • Hedgefonder: Verkar för att skydda portföljens innehåll mot nedgångar på marknaderna med friare placeringsregler.
 • Indexfonder: Passivt förvaltade fonder som följer den allmänna kursutvecklingen.
 • Fond i fond: Här placeras portföljens innehåll i andra fonder och inte i aktier eller andra värdepapper.
 • Länderfonder: Fondplacering i specifika länder.
 • Globalfonder: Placering av kapital i värdepapper på olika börser världen runt.
 • Branschfonder: Placering av kapital i specifika branscher.
 • Regionfonder: Kapital som placeras i fonder i en eller flera specifika regioner.

Lär dig handla med fonder

För att börja investera i och handla med fonder kan du välja att få hjälp på ditt närmsta bankkontor, köpa fonden av ett fondbolag direkt eller handla på nätet via ett fondtorg.

Väljer du att gå till banken får du tillgång till de fonder som banken förvaltar. Genom att välja fondtorget får du istället möjlighet att ta del av samtliga fondbolags olika fonder vilket ger dig ett bredare och bättre urval att bestämma dig utifrån.

Sätt upp en placeringsstrategi

När du ska välja vilken fond du vill placera ditt kapital i är det bra att utgå från ett antal strategier för att dina pengar inte ska gå förlorade i onödan.

 • Placera endast pengar som du har över och kan vara utan.
 • Välj fond utifrån hur långt tidsspann du har på ditt sparande.
 • Fundera över hur stor risk du är villig att ta.
 • Månadsspara så att du kan fondplacera så kontinuerlig som möjligt.

Fondplaceringens risker

Att investera pengar innebär alltid risker och så även när du bestämmer dig för att placera kapital i fonder. Att placera i fonder istället för aktier kan innebära en mindre risk då riskspridningen är större.

Riskerna med att placera i fonder beror på vilken fond du väljer att lägga kapital i. Ju fler värdepapper och områden som fonden investerar i desto lägre är risken för att pengarnas värde minskar.