Solnamannens småbolagsportfölj

Här diskuterar vi aktieplaceringar i allmänhet.

Moderatorer: Solnamannen, Daniel

 
Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 3 januari 2016, 13:08

Separerar en diskussion från en annan tråd om min "småbolagsportfölj" (jag kallar den "småbolagsfonden").

Samtidigt ska sägas att den småbolagsportfölj jag själv skapat*, bestående av 23 st aktier med ett börsvärde mellan 81 och 10 000 mkr (median ca 1 000 mkr), sedan start i maj/juni 2015 uppvisat en förbluffande låg volatilitet, och motståndskraft i nedgång. Portföljen har ett genomsnittligt BETA på 0,78 och en genomsnittlig direktavkastning om 4,04 % - så portföljen är ju allt annat än aggressiv eller offensiv.

Bifogar en graf, utveckling från 1:a oktober då jag separerade "småbolagsfonden" ("SBF") till en separat depå, för att får bättre överblick och kunna följa upp bättre. Nämnas bör att portföljen i nedgången under sensommaren 2015 reagerade ungefär likadant som vid nedgången nu i december (som syns i grafen); det vill säga knappt alls. Mycket intressant! Sedan start i maj/juni slår "SBF" SIX30 return index med uppemot 10 procentenheter, vilket möjligen är att vänta när småbolag gått så bra under 2015. Det som fascinerar mig är som sagt den låga volatiliteten, och motståndskraften i nedgång trots att portföjen hänger med bra i uppgång.

*Skälet att jag skapade en egen var för att jag tycker att småbolagsfonder består av för lite små bolag och alltid har en väldigt hög förvaltningsavgift. Denna portfölj har transaktionskostnad/förvaltningskostnad <0,1 % av kapitalet per år.

Som jag nämnt tidigare så har min småbolagsfond ett antal "tweaks":

1) bolagen som ingår i fonden har starka ägare av kött och blod som är operativa och har inflytande över verksamheten.
2) bolagen är lönsamma och har hög soliditet och/eller hög ränteträckningsgrad. De är således av olika skäl inte räntekänsliga. Denna portfölj ska bestå av "maskiner (komna av bra idéer) som trycker pengar" snarare än "påsar med pengar som ska generera avkastning" (som fastighetsbolag, skogsbolag och banker).
3) jag sätter varje månad in en liten slant, sorterar på bäst utveckling sedan köp, slår tärning på topp 6 och köper det värdepapper som tärningen landar på. Det får till konsekvens att jag "snittar upp mig" i denna aktie, och den sjunker därmed i listan över bäst utveckling sedan köp. För att komma ifråga för flera köp krävs alltså att en aktie presterar mycket bra i relation till övriga aktier löpande och under lång tid.
4) när utdelningen kommer på våren så köper jag en ny aktie till portföljen för pengarna, som ska stämma in på punkt 1 och 2.
5) jag säljer aldrig något. Aktier som presterar dåligt får enbart genom detta en mindre andel av portföljen, och eftersom jag aldrig ökar i lågpresterare (men däremot i andra aktier) så blir lågpresterarna snabbt en försvinnande liten andel av portföljen.


Varför & hittills
Jag köpte initialt en ungefär lika stor skvätt aktier i varje av de 23 bolagen (ca 4,3 % vardera), men idag står det största innehavet (som också är det som gått bäst sedan köp) för 12,1 % av portföjen (ökat en gång) medan det minsta bolaget (som gått sämst sedan köp) för 1,1 % av portföljen (aldrig ökat i). De fem största aktierna i portföljen står tillsammans för 46,7 % av kapitalet. Strategin är ju i princip att skjuta med hagelbössa på ett stort antal bolag, hoppas att hagelsalvan nuddar en eller ett par långsiktiga vinnare, och sedan öka slumpmässigt i de som kategoriskt presterar bra. Eftersom jag räknar med att en del av bolagen löpande blir uträknade (presterar extremt dåligt, avnoteras, kraschar, konkar etc) så tillför jag varje år lite nytt, friskt blod med en ny kandidat som får pröva sina vingar. Med tärningskast och ett nytt bolag varje år tillförsäkras alltså viss riskspridning - men jag räknar med att portföljen över tiden kommer att bli väldigt koncentrerad till ett mindre antal aktier/bolag, kanske 1-4 st. Eftersom denna portfölj utgör en mindre andel av min totala portfölj/sparande så ser jag inte ett problem med att den över tid kommer att bli väldigt koncentrerad.
Bilagor
Snip20160102_1.png
Snip20160102_1.png (26.96 KiB) Visad 5004 gånger

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 3 januari 2016, 13:10

alexeliasson skrev:Solna, när du säger att du bara ökar i "högpresterare"; förstår jag då korrekt att du bara ökar i bolag som uppvisar uppgång i aktiepris - och bortser från resultat etc. ?

Nu ska jag vara tydlig att säga att detta är ett litet experiment. En liten komponent småbolag i min portfölj. Jag ökar alltså månatligen slumpmässigt (tärning) i någon av de sex aktier som just då stigit mest i procent sedan köp. Samtliga köp alltså. Tärningen hamnar ju sannolikt (hittills) på aktier som stigit i värde, så jag "snittar upp mig"; i och med köpet så minskar ju innehavets procentuella uppgång sedan köp - och därmed sjunker aktien i listan de aktier som presterat bäst sedan köp. Fortsätter den aktien inte att prestera bra i relation till övriga så riskerar den då alltså att inte hamna på topp 6 nästa månad.

Aktier som går som tåget i ett år, och samtliga månader hamnar på topp sex kommer rent statistiskt att köpas vid två tillfällen. Är det en tillfällig fluga, och aktien sedan presterar dåligt, ökar jag inte mer i den.

Det som intresserar mig är ju att få in en liten, liten slant i bolag som är "superpresterare" på 10-20 års sikt, och strategin ovan talar för att om jag initialt lyckats pricka en eller ett par sådana aktier så kommer de över tid stå för en stor andel av portföljen - som då kan prestera mycket bra.

Inget talar för att strategin fångar upp kortsiktiga trender och översätter det i bra totalavkastning. Det finns heller ingen garant för att portföljen inte innehåller en eller flera riktiga bottennapp även på så mycket som 10-20 års sikt (tvärtom räknar jag kallt med att jag har några sådana). Det strategin däremot gör är att på lång sikt (>10 år) ge väldigt bra utväxling om jag bara lyckas få in 2-3 riktiga högpresterare i portföljen, eftersom jag "automatiskt" kommer att öka i dem löpande.


Nackdelar:
-Passiv förvaltning, säljer ju aldrig saker som mer och mer framstår som skit.
-Passiv förvaltning: väldigt liten tidsinsats vad gäller analys
-Fungerar strategin kommer riskspridningen inom portföljen bli dålig, stor andel av portföljen kommer finnas i de tre största innehaven. Den måste ses som en mindre del av ett totalt sparande (precis som en småbolagsfond).

Fördelar:
-Passiv förvaltning: väldigt liten tidsinsats vad gäller analys
-Exponering mot noterade riktiga svenska småbolag med extremt låga transaktions-/förvaltningskostnad (i kontrast till småbolagsfonder)
-Det som presterar riktigt dåligt över tid blir ganska snabbt en försvinnande liten andel av portföljen.
-Det som presterar riktigt bra över lång tid (>5-10 år) blir på sikt en stor andel av portföljen.
-Får man bara in en eller ett par långsiktiga superpresterande bolag i portföljen så kommer deras andel snabbt växa, och ge utväxling i bra totalavkasnting sett över längre tid.
-Genom att köpa en ny aktie till portföljen varje år ökar "träffbilden" i hagelsvärmen som har för avsikt att få in ett par, tre superpresterare i portföljen. Dessutom bidrar detta till diversifiering, vilket är bra med tanke på att den långisktiga trenden för portfölljen blir minskande diversifiering.

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 3 januari 2016, 13:10

alexeliasson skrev:Får jag ställa en fråga utav mer administrativ karaktär? Hur följer du upp vilka aktier som presterat månad/månad? Det blir lite Excel-mekande den första och sista varje månad, I guess?

Denna strategi kom ur en vilja att relativt passivt och diversifierat investera i ägarledda, lönsamma småbolag. När jag inte hittade en fond som levde upp till mina krav (små bolag, acceptabla transaktionskostnader) så skapade jag en egen. Sedan "tweakade" jag det lite. Jag har dock hela tiden haft siktet inställt på enkelhet och passivitet. Den initala gallringen av de nuvarande 23 bolagen skedde genom en 3-4 minuters koll på bolagens resultat- och balansräkningar, nyckeltal komna ur dem, ägarlistan och genom att på typ 30 sekunder skapa mig en uppfattning av vad bolagen har för verksamhet. Min koll på varje komponent i portföljen är bättre än den koll investerare överlag har på innehållet i aktiefonder de investerar i - men inte mycket, och det behöver den heller inte vara. Eller så resonerar jag i alla fall. Eftersom jag aldrig ska sälja något, och köper enligt ett givet mönster finns ingen poäng att löpande följa/analysera bolagen.

Att jag efter fyra månader lyfte aktierna ur min vanliga depå till en separat var ett uttryck för att jag ville kunna ha viss uppföljning - men jag nöjer mig med de grafer och nyckeltal jag får i depån. Relevant för mig är prestationen jämfört med SIX30 return index. Får jag inte låg volatilitet och/eller bra avkastning i relation till det indexet finns ingen anledning att driva experimentet vidare, då kan jag lika gärna sälja av och investera i en aktieindexfond.

Varför skulle jag följa upp så mycket mer?


alexeliasson skrev:Det finns en risk att portföljen blir "topptung" efter ett tag om du hela tiden ökar i vinnarna. Hur ser du på det? Det tar väl ett tag innan du är där, men ändå.

Det är ju av allt att döma inte en risk, utan är helt givet. Samtidigt är det ju i princip det jag vill! Tänker vi oss att jag bland de 23 nuvarande bolagen, eller något av de jag kompletterar med varje år kommande 30 år får en utveckling i stil med H&M från deras börsnotering på 1970-talet fram till idag så kommer ju bara värdestegringen göra den aktien står för merparten av portföljvärdet efter tre decennier. Till det kommer det faktum att 1/6 av köpen rent statistiskt löpande kommer att ske i en sådan aktie. Men som sagt, är det inte precis det jag vill? Jag har funderat lite kring en "broms" i stil med att exkludera aktier från topp 6 som överstiger 30 % av portföljvärdet. Eftersom portföljen löpande växer så ska ju en aktie prestera enormt bra för att över tid för egen maskin (utan kompletterande köp) hålla sig över 30 % av portföljvärdet; den lär i slutändan ändå bli föremål för köp/ökning. Samtidigt vet jag inte om det behövs - eller är önskvärt med en sådan broms. För tillfället går 20 % av mitt månatliga långsiktiga aktiesparande till detta experiment (och tanken är att låta det fortsätta så på lång sikt om experimentet fortsätter att gå bra), men av samtliga mina fond- och aktieportföljer utgör experimentet <5 %. Om portföljen om 10-20 år tack vare sparande och bra utveckling står för 15 % av min totala portfölj, och tre aktier står för 70 % av denna portfölj betyder det att de tre aktierna i snitt står för 3,5 % av min totala fond- och aktieportfölj. Det kan jag leva med. Står den största aktien i småbolagsportföljen för 40 % av portföljvärdet i det läget handlar det om 6 % av min totala fond- och aktieportfölj. Med tanke på hur bolaget presterat under 10-20 år - varför skulle jag inte kunna leva med det? Ett bolag som gått väldigt bra i 10-20 år tänker jag är moget och lämnar fin utdelning. Den utdelningen (liksom all utdelning från övriga bolag) går ju varje år till att köpa ett nytt bolag till portföljen. Som jag skriver ovan är detta en ganska betydande komponent för att löpande bidra till diversifiering, även om det av allt att döma inte fullt ut väger upp strategins förmåga att koncentrera portföljen. Av börsens totalavkastning senaste 100 åren kommer som bekant en betydande del i form av utdelning. Det är lätt att under ett eller ett par år fnysa åt de där tre, fyra procenten - men över decennier blir det enorma belopp!

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 3 januari 2016, 13:11

Trendsökaren skrev: Till skillnad mot min egen strategi ser jag dock ingen exit för förlorarna.

Lek med tanken att du börjar med 1 kr per aktie, 23 st = 23 kr. Därefter köper du varje månad enligt min slumpstrategi för 0,50 kr i någon av vinnarna. Med en totalavkastning i portföljen om 8 % per år är portföljen efter fem år värd 69 kr och efter 10 år 137 kr.

Efter fem år har jag med min strategi 28 aktier i portföljen (snitt 3,6 % per aktie), efter 10 år har jag 33 st (snitt 3 % per aktie).

Tänker vi oss att den aktie som presterar sämst ger en avkastning om -8 % per år så kommer den efter fem år vara värd 0,59 kr eller 0,9 % av portföljen. Efter 10 år är den värd 0,35 kr eller 0,3 % av portföljen.

På lång sikt räknar jag med att de tre sämst presterande aktierna i portföljen tillsammans är värda <3 % av portföljvärdet!

Jag ser tre skäl att ha som princip att aldrig sälja aktier i min portfölj:

1) Det kräver beslut, och därmed tidsinsats. Jag värderar att lägga min tid på annat.

2) Som jag visar i exemplet ovan så blir bolagen som över lång tid presterar riktigt dåligt över tiden en försvinnande liten andel av portföljen. De påverkar totalavkastningen väldigt lite.

3) Det kräver beslut, och hela strategin är en slags ödmjukhet inför tanken att jag inte alltid kan fatta de långsiktigt bästa besluten. Hela strategin bygger ju på riskspridning; kommet ur tanken om min (och alla andra investerares) oförmåga att själv sålla fram de 3-4 bästa investeringarna på 10-20 års sikt. Att inte sälja aktier i bolag som presterar dåligt under några år är en form av ödmjukhet inför tanken att de faktiskt kan återhämta sig och bli bättre på lång sikt. Skjuter de plötsligt i höjden efter 5-10 år kan de faktiskt komma upp på topp 6 och bli föremål för köp - men inte förrän de definitivt bevisat att de kan prestera. Jag skjuter hagelgevär och har sedan tålamod och satsar löpande på det som bekräftat presterar. Motsatsen till en av småsparares största tillkortakommande - nämligen att sälja vinnare och behålla förlorare. På kort sikt kan aktier i långsiktigt dåliga bolag stiga kraftigt i pris. På lång sikt vet vi att det bara är aktier i bra bolag som stiger i pris/värde (och/eller ger bra utdelning).

Som jag skriver är en svaghet med strategin att den inte tar höjd för utdelning. Ett riktigt vinnarbolag som lämnar en utdelning motsvarande en direktavkastning på 5 % per år tävlar om en plats på topp sex med sämre presterande bolag som lämnar utdelning motsvarande 2 % direktavkastning exklusive utdelning. Samtidigt som det är en uppenbar svaghet vet vi alla att de långsiktiga "superpresterare" som jag hoppas få in i portföljen inte överträffar index med 2-3 procentenheter per år, utan kan göra det med >6 procentenheter per år över lång tid. Det räcker för att hålla dem på topp sex även om de lämnar en generös utdelning.

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 3 januari 2016, 13:19

Bifogar en lista på samtliga aktier i SBF, sorterat på hur de ligger till idag, i fallande ordning. Notera att Unibet håller på att splittas, den aktien ligger på förstaplats sedan start. Portföljen är upp ca 6,7 % sedan juni, jämfört med SIX30 return index som är ner 10-12 % under samma tid. Portföljen har uppvisat en förbluffande låg volatilitet (långt lägre än jag räknat med), och genomgick sättningarna i augusti och december närmast obemärkt. Se graf från 1:a oktober fram till idag.

Sedan start har jag ökat (alltså slumpmässigt med tärning) i följande aktier:

Juni 2015: Unibet
Juli 2015: Nolato
Augusti 2015: Probi
September 2015: Probi
Oktober 2015: Note
November 2015: Nolato
December 2015: Malmbergs Elektriska

Sju månader, fem olika aktier. Ändå hyfsad riskspridning i köpen hittills. Jag noterar också att både Unibet, Nolato och Note trots att jag ökat i dem (snittat upp mig) även fortsatt ligger på topp sex. I enlighet med mina regler för portföljen tecknade jag mig inte i Hifabs nyemission (det vore ju att öka min insats i bolaget). Den aktien är ned ca 63 % sedan start. Aktien står för 1,1 % av portföljen.
Bilagor
Snip20160102_1.png
Snip20160102_1.png (26.96 KiB) Visad 4999 gånger
Snip20160103_4.png
Snip20160103_4.png (41.17 KiB) Visad 4999 gånger

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 3 januari 2016, 13:33

Lite nyckeltal, aktierna sorterade på börsvärde, fallande ordning. Unibet är inte med pga pågående split.
Bilagor
Snip20160103_6.png
Snip20160103_6.png (128.13 KiB) Visad 4999 gånger

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 4 januari 2016, 10:39

OMXS30 -2,7 % just nu. SBF ner 1,07 %. Väldigt typiskt beteende i nedgångarna i augusti och december. 40 % av nedgången idag. Besynnerligt eftersom genomsnittlig BETA är ca 0,7 men som sagt - väldigt typiskt beteende för denna portfölj.

aromata
Inlägg: 4375
Blev medlem: 8 december 2007, 08:41

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav aromata » 4 januari 2016, 12:49

SBF följer ungefär samma spår som småbolagsfonderna, inga konstigheter där. Jag hoppas att du är uthållig och uppdaterar utvecklingen för SBF för det ska bli intressant att se hur den står sig mot de vanliga småbolagsfonderna. Alternativet är ju kanske att köpa sådana och växla med viss regelbundenhet till de som går bäst. Men då lär du aldrig få full utdelning på ev raketer, vilket verkar vara ditt mål. Å andra sidan slipper du courtage och kanske får du en jämnare utveckling.

Man kan inte dömma ut något utan att ta hänsyn till målsättningen.

Perr
Inlägg: 65
Blev medlem: 21 februari 2011, 18:42
Kontakt:

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Perr » 4 januari 2016, 12:51

Småbolagen har gått extremt bra senaste 3 månaderna, slagit större bolag rejält. Och detta brett över flertalet aktier. Se här tex http://www.morningstar.se/Funds/Quickta ... 0000000000 och lägg till MSCI Sweden.

Men jag tror också på småbolag, de är enklare att sätta sig in i och förstå. Med det sagt kommer med säkerhet tiden tillbaka då storbolagen slår de små och jämnar ut grafen...

Himmelsblå
Inlägg: 10253
Blev medlem: 16 april 2008, 15:50

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Himmelsblå » 4 januari 2016, 15:24

Solna,

Hur många aktier tror du man behöver i en tockna däringa portfölj för att få den effekt du avser?

Jag inser vikten av riskspridning, men måste man ha så många?

Perr skrev:Småbolagen har gått extremt bra senaste 3 månaderna, slagit större bolag rejält. Och detta brett över flertalet aktier. Se här tex http://www.morningstar.se/Funds/Quickta ... 0000000000 och lägg till MSCI Sweden.

Men jag tror också på småbolag, de är enklare att sätta sig in i och förstå. Med det sagt kommer med säkerhet tiden tillbaka då storbolagen slår de små och jämnar ut grafen...


Sett över lång tid bör småbolag gå bättre än storbolag, som Solna säger. Men där finns ju uppenbara trender att försöka haka sig på.
Look after the pennies and the pounds will look after themselves
- ordspråk från England

Disclaimer: U.P.A. = utan personligt ansvar

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 4 januari 2016, 16:25

aromata skrev:SBF följer ungefär samma spår som småbolagsfonderna

Det skulle jag definitivt inte säga! 10 av 23 aktier i SBF har ett börsvärde under 1 mdr. 7 av 23 har ett börsvärde om 1-2 mdr. 74 % av aktierna i portföljen har ett börsvärde under 2 mdr. Två av bolagen i SBF har ett börsvärde under 100 mkr - det är verkligt små bolag.

Skandias småbolagsfonds största innehav är Meda (39 mdr), Husqvarna (32 mdr), Securitas (47 mdr), Beijer Ref (9 mdr), Tele2 (38 mdr), Nibe Industrier (31 mdr), SOB (37 mdr), Latour (50 mdr) och Trelleborg (45 mdr).

Länsförsäkringars småbolagsfondes största innehav är Securitas (47 mdr), Trelleborg (45 mdr), SOB (37 mdr), Hexpol (31 mdr), Meda (39 mdr), NCC (29 mdr), BillerudKorsnäs (33 mdr) och AAK (27 mdr).

Catells småbolagsfonds största innehav är SOB (37 mdr), MTG (15 mdr), Mycronic (8 mdr), Unibet (25 mdr, största bolaget i SBF), Kambi Group (4 mdr), IAR Systems (2 mdr), Lundbergföretagen (58 mdr), SSAB (12 mdr) och Trelleborg (45 mdr).

Slutsats av ovan: jag räknar med att SBF:s korrelation med ovan fonder kommer att skilja sig ganska dramatiskt. Frågan är bara hur. Blir volatiliteten högre eller lägre - och blir totalavkastningen över lång tid bättre eller sämre.

Förvaltningsavgiften för ovan fonder är 1,4 - 1,6 %. Slutsats: mitt avkastningskrav (vad jag bedömer som realistiskt) på SBF är 6,5 - 7,5 % plus inflation per år i snitt. Fondernas något större bolag skulle jag säga ligger 1 - 1,5 procentenheter lägre (5,5 - 6,0 %). Lägger man till det att totala avgifter i min portfölj är ca 0,1 % och 1,5 % för fonderna förväntar jag mig att SBF ger 6,4 - 7,4 % reellt per år efter avgifter, medan fonderna då skulle landa ut på 4,0 - 4,5 % reellt per år. Sett över 20-30 år är som bekant skillnaden mellan 4,3 och 6,9 % årlig avkastning hisnande. Sedan återstår förstås att se om SBF levererar på sikt.

Man ska vara på det klara över att man bland de riktigt små bolagen kan hitta ganska lågt värderat eget kapital, och förhållandevis lågt värderat kassaflöde jämfört med bolagen i OMXS30. Bolagen följs sällan av analytiker och ingår inte i några index och ägs i liten utsträckning av fonder. Lika uppenbart som det är för mig att det här finns förbisedda guldkorn är att det för varje guldkorn finns två minor och två medelmåttor. Min urvalsprocess vid löpande köp ska ses i ljuset av den insikten (åsikten).

Värt att notera är också att bolagen i SBF sticker ut genom hur jag gallrat ut dem; ägare av kött och blod (jag tror att det borgar för bättre långsiktiga beslut) och (relativt) stark finansiell ställning (soliditet/låg räntekänslighet). Bolagen är överlag "kreditvärdiga". Att många av bolagen binder relativt sett lite kapital vittnar om att de har en potential att växa ganska snabbt utan att för den skull behöva sysselsätta mycket mer kapital; en väldig affärsmässig styrka. Jag ser också en tydlig poäng att investera i verksamheter som inte är räntekänsliga givet att räntorna av allt att döma bottnat i världshistoriens största penningpolitiska experiment (västvärlden 2008-2016). När tidvattnet drar sig tillbaka vet vi vilka som badade utan badkläder. Jag förväntar mig att de flesta som badat utan badkläder är finansiellt svaga och räntekänsliga. Som bekant håller jag mig ifrån ex fastigheter, skogsbolag och banker nu (men ser fram emot att köpa dem billigare i framtiden).


Perr skrev:Med det sagt kommer med säkerhet tiden tillbaka då storbolagen slår de små och jämnar ut grafen...

Jag förväntar mig inget mindre!

Himmelsblå skrev:Sett över lång tid bör småbolag gå bättre än storbolag, som Solna säger

Ja, det är min tro. Delar du upp alla noterade bolag i Sverige (eller Europa, eller världen) i den minsta respektive största halvan och skapar två fonder som investerar i ungefär lika stor andel i varje bolag över tid skulle jag definitivt helst investera i den med störst bolag. Oavsett om jag köpte för ett stort belopp och satt med länge eller månadssparande. Oavsett tidshorisont. Ett av de starkaste skälen är att det finns fler "minor" bland småbolagen än bland de stora.

aromata
Inlägg: 4375
Blev medlem: 8 december 2007, 08:41

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav aromata » 4 januari 2016, 16:51

Solnamannen skrev:Slutsats av ovan: jag räknar med att SBF:s korrelation med ovan fonder kommer att skilja sig ganska dramatiskt. Frågan är bara hur. Blir volatiliteten högre eller lägre - och blir totalavkastningen över lång tid bättre eller sämre.

Den graf du visade påminner mycket graferna för vanliga småbolagsfonder men det var kanske en tillfällighet. Eftersom du antagligen kommer att gå mot färre bolag (av betydelse) borde volatiliteten rimligtvis öka, men det där får tiden utvisa. Jag ser fram emot uppföljningen! Det är alltid roligt med nya ideer.

Himmelsblå
Inlägg: 10253
Blev medlem: 16 april 2008, 15:50

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Himmelsblå » 4 januari 2016, 17:32

Solnamannen skrev:
Skandias småbolagsfonds största innehav är Meda (39 mdr), Husqvarna (32 mdr), Securitas (47 mdr), Beijer Ref (9 mdr), Tele2 (38 mdr), Nibe Industrier (31 mdr), SOB (37 mdr), Latour (50 mdr) och Trelleborg (45 mdr).

Länsförsäkringars småbolagsfondes största innehav är Securitas (47 mdr), Trelleborg (45 mdr), SOB (37 mdr), Hexpol (31 mdr), Meda (39 mdr), NCC (29 mdr), BillerudKorsnäs (33 mdr) och AAK (27 mdr).

Catells småbolagsfonds största innehav är SOB (37 mdr), MTG (15 mdr), Mycronic (8 mdr), Unibet (25 mdr, största bolaget i SBF), Kambi Group (4 mdr), IAR Systems (2 mdr), Lundbergföretagen (58 mdr), SSAB (12 mdr) och Trelleborg (45 mdr).Det är ju det.... det är svårt att hitta genuina småbolagsfonder. Det är ju lite löjligt (och närmast lögnaktigt) att köra in globala bjässar (nåja) i en småbolagsfond.
Look after the pennies and the pounds will look after themselves
- ordspråk från England

Disclaimer: U.P.A. = utan personligt ansvar

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 4 januari 2016, 20:44

Himmelsblå skrev:Det är ju lite löjligt (och närmast lögnaktigt) att köra in globala bjässar (nåja) i en småbolagsfond.

Exakt min åsikt.

aromata
Jag tror inte en portfölj med 3/4 bolag (23 st) med ett börsvärde under 2 mdr kommer att korrelera med småbolagsfonder som investerar i 30-40 bolag som generellt har börsvärden mellan 20 och 50 mdr. Kanske mest för att majoriteten av portföljen är HELT andra bolag - men delvis lite just pga storleken. Se bara på 2015 vilken skillnad det varit mellan stora och små bolag i Sverige.

Användarvisningsbild
Solnamannen
Inlägg: 4711
Blev medlem: 1 december 2007, 20:09

Re: Solnamannens småbolagsportfölj

Inläggav Solnamannen » 4 januari 2016, 20:49

För att summera en lite speciell börsdag. OMXS30 är ner 3,62 %. SBF är ner 1,27 %. Det är ca 35 % av nedgången. Som sagt, sådant har portföljens beteende varit sedan start, sommaren 2015. Det är både intressant och imponerande helt oavsett totalavkastningen. Jag hade nog förväntat mig att även en småbolagsportfölj med BETA <1,0 dagar som dessa kunde svänga relativt friskt. Låg omsättning och lite trångt i dörren liksom.

Jag lovar att nästa gång en exceptionell börsdag med blå siffror rapportera igen, för att jämföra. Hittills (7 månader) har dessa jämförelser varit väldigt imponerande.Återgå till "Aktier"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 5 och 0 gäster

cron